Qualitat

Qualitat
i Durabilitat

Un altre dels fets claus que també expliquen la nostra qualitat és l’escassa distància entre la granja i l’escorxador (només 400 metres).

Els trasllats dels animals a l’escorxador des de la granja es fan en petits lots de 40 – 50 unitats cada vegada, per tant els animals no tenen temps d’espera prolongats i no pateixen estrès, la qual cosa també ens porta a un consum pràcticament nul de glucosa en el múscul, que afecta directament la qualitat de la carn i també la durabilitat.

Un altre dels fets clau que també expliquen la nostra qualitat és l’escassa distància entre la granja i l’escorxador (només 400 metres).

EL MILLOR XAI

Inicialment es queden en les finques d’origen i durant el primer mes s’alimenten només de llet, i després fins als dos o dos mesos i mig combinen la llet amb la farina de cereal (en aquesta fase són monogàstrics).

A partir d’aquest moment, es converteixen en remugants i és quan els portem a la nostra finca a Barcelona on s’alimenten de la nostra fórmula específica a base de fenc i cereals en gra fins al sacrifici.